Disclaimer

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van JHV Tools B.V. is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Merken

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van JHV Tools B.V., tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van JHV Tools B.V.  is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Prijswijzigingen en fouten

Ondanks dat wij de grootste zorgvuldigheid betrachten bij het samenstellen van de productinformatie in deze site kan het zijn dat er toch fouten voorkomen. Prijswijzigingen en fouten zijn daarom voorbehouden.

Aansprakelijkheid

Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten. Wij hebben de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.